Links

3KM Evolution

- 3KM Evolution
3KM Evolution
3KM đang phát triển thành biểu tượng của một hệ sinh thái nền tảng đa trò chơi cùng tồn tại. Trò chơi đầu tiên sẽ được phát hành là Tam Quốc đa vũ trụ.
3KM Mở rộng
Hệ sinh thái 3KM sẽ ngày càng được mở rộng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái lấy Clayton làm trung tâm thông qua thỏa thuận với ISKRA và chúng tôi muốn tiếp tục kết nối với nhiều đối tác khác nhau.
3KM Tầm nhìn
Chúng tôi muốn thử sức với thử thách thay đổi thế giới. Và tin rằng Play to Earn không chỉ đơn giản là kiếm tiền thông qua trò chơi mà còn có thể xây dựng một hệ sinh thái tự cung tự cấp thông qua sự hợp tác với tất cả các thành viên ở trong hệ. Hệ sinh thái mà chúng ta nói đến ở đây là nơi sử dụng blockchain để sản xuất và tiêu thụ một cách độc lập.
Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi dự định sẽ khắc phục tình trạng lạm phát do khai thác token vô hạn bằng cách thêm hàng hóa quan trọng trong trò chơi vào hệ thống, thay vì chỉ thưởng cho việc mua token và ủy thác cho người tham gia quyền sản xuất hàng hóa quan trọng trong trò chơi để hưởng lợi từ thành công của trò chơi. Chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống công bằng, nơi các nhà phát triển, nhà đầu tư và người dùng cùng hoạt động.